Jak zůstat klidný, když svět blázní

Jak si udržet v této chaotické a náročné době klidnou mysl, zdravý úsudek a být ještě šťastný, vyrovnaný a motivovat k pozitivní mysli sám sebe a tím i své blízké?

Práce na svém klidu je v současném světě celoživotní náročnou cestou, ve které nám mohou pomoci osobnosti, které svůj osobní klid našli a inspirují nás. Text, který jsem vybrala, má pro mě silný energetický náboj. Věřím, že při jeho čtení i Vy pocítíte navození klidu a míru. Užijte si tu chvíli:

„Přijdeme o všechno. O naše peníze, moc, slávu, úspěchy, a možná i o naše vzpomínky. Rozplyne se i to, jak vypadáme. Zemřou naši blízcí. A i naše tělo se v určitou chvíli rozpadne. Vše, co se nám nyní zdá být stálým a trvalým, je ze své podstaty nestálé a pomíjivé, a v určitou chvíli dojde zániku. Naše prožívání se postupně anebo ne tak úplně postupně, oprostí od všeho, od čeho se lze oprostit. Probudit se znamená podívat se této skutečnosti do očí a přestat se od ní odvracet. Právě teď stojíme na posvátném místě. To, co jednou skončí, ještě neskončilo. Toto uvědomění je klíčem k nepopsatelné radosti. Ať už je v tuto chvíli v našem životě kdokoliv nebo cokoliv, zatím nám to nebylo odebráno. Možná to zní velmi samozřejmě a jasně, ale ve skutečnosti je to klíčem ke všemu – ke všem proč a jak veškeré existence. Pomíjivost činí vše a všechny kolem nás hluboce posvátné, významné a cenné, za co nám stojí být z hloubi srdce vděční. Ztráta proměňuje náš život v oltář.“

~ Jeff Foster

SJEDNAT SCHŮZKU

Skvělé! Máte skoro hotovo!

Pokud jste náš e-mail z adresy info@lenkacharvatova.cz ve schránce nenašli:

  1. Zkontrolujte si, zda vám e-mail nespadl do spam schránky či hromadné pošty .
  2. Zkontrolujte, že jste zadali správnou e-mailovou adresu.
  3. Pokud máte stále problémy, kontaktujte nás na info@lenkacharvatova.cz