JAK A PROČ VZNIKÁ V TĚLE NEMOC?

To nám vysvětlí Mgr.Lenka Charvátová, certifikovaná specialistka Terapie přírodního zdraví se zaměřením na energetické léčení.

Původní profesí je právnička. Na kancelářské židli však neseděla dlouho. Svět neomezených možností jí do života přinesl vzrušující a poněkud hektický život stevardky na luxusních superjachtách. Cestovala po světě, žila v luxusu…Až jí život změnila nemoc.

Lékaři jí diagnostikovali ulcerózní kolitidu, autoimunitní typ zánětu trávicí trubice. Po dvou letech neúspěšné léčby steroidními hormony z ní byla opuchlá troska bez života utopená v depresi. Pustila se do všeho, co slibovalo uzdravení.

Zabývala se jógou, meditací, zdravým životním stylem, stravou, podstoupila ozdravné retreaty, léčebné ajurvédské programy, pobývala v ašrámech v Indii a na Srí Lance. Pozitivní změny sice přicházely, ale potíže trvale neustupovaly.

Náhodou se dozvěděla o energetické terapii přírodního zdraví a ta jí změnila život. Díky této metodě se nejen uzdravila, ale stala se i vnitřně silnou, sebejistou a spokojenou. Následně sama úspěšně prošla tříletým výcvikem na instruktora (Energy healing instructor by voice transmission®) a začala se věnovat lidem, kteří potřebovali pomoci stejně jako kdysi ona. Naplňuje ji, že nyní může předávat své zkušenosti a znalosti svým klientům.

Lenko, jak a proč vzniká v těle nemoc?

Dnes je již vědou potvrzen a lékaři stále více uznáván přístup známý z TČM o vzniku nemoci. V těle vzniká nemoc, když je omezena nebo zcela zastavena cirkulace energie v našich meridiánech (energetických drahách). Nedostatkem přísunu energie začnou špatně pracovat naše orgány a jejich funkce jsou čím dál více oslabovány. Tyto bloky se pak projevují jako klasické příznaky nemocí.

Cirkulace energie se v průběhu života blokuje vlivem stresu, nezdravého životního stylu, těžkých životních okolností či prožitými traumaty, ale i běžnými každodenními situa cemi. Zásadní vliv na naše zdraví mají naše negativní emoce jako je strach, úzkost, vztek, nenávist, smutek, a také negativní myšlenky. Čím více jsme vážní, negativní, zádumčiví a reagujeme emocemi, tím se pravděpodobnost zdravotních problémů výrazně zvyšuje. Dalším významným faktorem mající vliv na vznik onemocní je genetická predispozice.

V čem spočívá klíč úspěchu vaší léčby? Jak pomáháte nemocným vy?

Základem všech mých ozdravných programů je práce na odstranění energetických bloků v těle, dokud není obnoven přirozený tok energie v meridiánech.

Nejprve zjistím, kde v těle jsou bloky a co je kořenem zdravotního problému. Poté začnu bloky stimulovat a odstraňovat z těla. Tím se nastartují všechny léčebné procesy v organizmu. Postupně dochází k oživení toku energie v meridiánech, díky čemuž se krok po kroku obnovují všechny tělesné funkce, a současně dochází k uzdravení všech postižených orgánů a tkání. Terapie trvá tak dlouho, dokud není zcela obnoven přirozený tok energie v meridiánech. Výsledkem je zdravé energií nabité tělo a zharmonizovaná mysl.

Má práce oproti jiným léčbám (ať už jde o klasickou medicínu či alternativní způsoby) je jedinečná v tom, že umí odstranit samotný kořen problému. Jakmile je kořen problému odstraněn, daná nemoc se již nikdy do těla nevrátí. Netvrdím, že jiné způsoby léčby nepomáhají. Jen chci říci, že nepůsobí do takové hloubky jako energie, se kterou pracuji já, a už vůbec neumí odstranit kořen problému.

Na jaké nemoci je terapie účinná?

Terapie přirozeného zdraví umí odstranit široké spektrum potíží. Od „méně závažných“ až po život ohrožující.

Nezáleží na tom, zda má člověk problém fyzický, psychický nebo emocionální. Obzvláště účinná je u případů, kterým klasická medicína neumí pomoci. Všem lidem, kteří velmi trpí, již nevědí kudy kam, či ztratili naději úlevu od bolesti, bych chtěla vzkázat, že své oslabené tělo mohou znovu nastartovat, posílit a získat zpět své zdraví zcela přirozenou cestou. Každá nemoc a každá zdravotní komplikace se dá účinně řešit.

Jaké další benefity přináší vaše terapie?

Součástí terapie je i vzdělání klientů. S klienty si společně určíme, co vyžaduje jejich pozornost a nadefinujeme jejich nové cíle vedoucí ke zdravému tělu a mysli. Klienti se učí, jak dosáhnout a udržet si optimální zdraví sami, bez vnějších zásahů. Rovněž společně pracujeme na posílení jejich pozitivního nastavení, posílení odhodlání k podniknutí nezbytných změn v jejich životě a odbourávání strachů, jež jsou tou největší překážkou na cestě ke zdravému tělu a šťast nému, spokojenému a naplněnému životu.

Poselství

Chtěla bych vzkázat vám všem, přistupujte ke svému zdraví jako k největší hodnotě v životě, a podle toho vždy správně konejte ve vašem každodenním životě. Drobné bolesti, nespokojenost, únava či příznaky nemocí jsou varovné signály našeho těla, že takto nečiníte.

Mnohdy náš organismus doslova křičí, že náš stávající způsob života je nevyhovující a chybný. Čím déle budete tyto varovné signály ignorovat, tím větší bloky v těle si vytváříte. Péče o zdraví se nedá odkládat na dobu, až budete mít dost času, peněz, až budete mít rodinu, děti budou velké… Začněte se o sebe starat HNED. Uvidíte, že se vám to vyplatí.

SJEDNAT SCHŮZKU

Skvělé! Máte skoro hotovo!

Pokud jste náš e-mail z adresy info@lenkacharvatova.cz ve schránce nenašli:

  1. Zkontrolujte si, zda vám e-mail nespadl do spam schránky či hromadné pošty .
  2. Zkontrolujte, že jste zadali správnou e-mailovou adresu.
  3. Pokud máte stále problémy, kontaktujte nás na info@lenkacharvatova.cz