Terapie přirozeného zdraví vyléčí dlouhodobé zdravotní problémy

Terapie přirozeného zdraví, se kterou v České republice pracuje Lenka Charvátová, zasahuje hluboko do genetické struktury. Ke všem zdravotním potížím přistupuje celostně. Úspěšně pomáhá všem, kteří jsou odhodlaní se uzdravit a její výsledky jsou trvalé a jednoznačně pozitivní.

O terapii více řekne certifikovaná terapeutka Mgr. Lenka Charvátová:

Lenko, jak a proč vzniká v těle nemoc?

Dnes je již vědou potvrzen a lékaři stále více uznáván přístup známý z tradiční čínské medicíny o vzniku nemoci. V těle vzniká nemoc, když je omezena nebo zcela zastavena cirkulace energie v našich meridiánech (energetických drahách). Nedostatkem přísunu energie začnou špatně pracovat naše orgány a jejich funkce jsou čím dál více oslabovány. Tyto bloky se pak projevují jako klasické příznaky fyzickych a psychickych nemocí.

Cirkulace energie se v průběhu života blokuje vlivem stresu, nezdravého životního stylu, prožitými traumaty, ale i běžnými každodenními situacemi. Významný vliv na naše zdraví mají naše negativní emoce jako je strach, úzkost, vztek, smutek, nervozita, nenávist a také negativní myšlenky. Čím více jsme negativní a reagujeme emocemi, tím se pravděpodobnost zdravotních problémů výrazně zvyšuje. Dalším zasadnim faktorem mající vliv na vznik onemocní je genetická predispozice.

V čem spočívá klíč úspěchu Vaší léčby? Jak pomáháte nemocným Vy?

Základem všech mých ozdravných programů je práce na odstranění energetických bloků v těle, dokud není obnoven přirozený tok energie v meridiánech. Nejprve zjistím, kde v těle bloky jsou. Poté začnu bloky stimulovat a odstraňovat z těla. Tím se nastartují všechny léčebné procesy v organizmu. Postupně dochází k oživení toku energie v meridiánech, díky čemuž se krok po kroku obnovují všechny tělesné funkce a současně dochází k uzdravení všech postižených orgánů a tkání. Terapie trvá tak dlouho, dokud není zcela obnoven přirozený tok energie v meridiánech. Výsledkem je zdravé energií nabité tělo a zharmonizovaná mysl. Má práce oproti jiným léčbám (ať už jde o klasickou medicínu či alternativní způsoby) je jedinečná v tom, že umí odstranit samotný kořen problému. Netvrdím, že jiné způsoby léčby nepomáhají. Jen chci říci, že nepůsobí do takové hloubky jako energie, se kterou pracuji.

Na jaké nemoci je terapie účinná?

Terapie přirozeného zdraví umí odstranit široké spektrum potíží. Od „méně závažných“ až po život ohrožující. Obzvláště účinná je u případů, kterým klasická medicína neumí pomoci. Všem lidem, kteří velmi trpí, již nevědí kudy kam, či ztratili naději na úlevu od bolesti, bych chtěla vzkázat, že své oslabené tělo mohou znovu nastartovat, posílit a získat zpět své zdraví.

Jaké další benefity přináší vaše terapie?

Součástí terapie je i vzdělání klientů. S klienty si společně určíme, co vyžaduje jejich pozornost a nadefinujeme jejich nové cíle vedoucí ke zdravému tělu a mysli. Klienti se učí, jak dosáhnout a udržet si optimální zdraví sami, bez vnějších zásahů.

Poselství

Chtěla bych vzkázat všem čtenářům, přistupujte ke svému zdraví jako k největší hodnotě v životě, a podle toho vždy správně konejte v každodenních situacích.
Mnohdy náš organismus doslova křičí, že náš stávající způsob života je nevyhovující a chybný. Čím déle budete tyto varovné signály ignorovat, tím větší bloky v těle si vytváříte. Péče o zdraví se nedá odkládat na dobu, až budete mít dost času, peněz, až děti budou velké. Začněte se o sebe starat hned. Uvidíte, že se vám to vyplatí.

Mgr. Lenka Charvátová

Prošla tříletým výcvikem na instruktora pomocí hlasového přenosu (Energy healing instructor by voice transmission®). Po vlastním boji s nemocí, na kterou “není lék” našla životní cestu v energetické léčbě a začala se věnovat lidem, kteří potřebovali pomoci stejně jako kdysi ona. Lenka má rozsáhlé zkušenosti v oblasti holistického přístupu ke zdraví a koučování zdraví. Vyvinula jedinečný program, který pomáhá lidem využívat léčivou sílu energie k cestě ke zdraví s mimořádnými, trvalými výsledky.

Nastupte i vy cestu k uzdravení!

SJEDNAT SCHŮZKU

Skvělé! Máte skoro hotovo!

Pokud jste náš e-mail z adresy info@lenkacharvatova.cz ve schránce nenašli:

  1. Zkontrolujte si, zda vám e-mail nespadl do spam schránky či hromadné pošty .
  2. Zkontrolujte, že jste zadali správnou e-mailovou adresu.
  3. Pokud máte stále problémy, kontaktujte nás na info@lenkacharvatova.cz